”TORSDAGSHOLDET”

flag-frem

Kammeratlig Sammenkomst i ”Cafè Frem”
Torsdag d. 06 April 2017 KL. 13.00
Pris 75 Kr.
Betaling ved tilmelding