Jim Voss

MINDEORD

Søndag den 15. september 2019 fik vi meddelelsen om, at Jim Voss ikke mere var i blandt os.
Efter længere tids sygdom måtte Jim opgive kampen mod livets værste fjende – kræften.
Jim blev 71 år.
Jims løbebane i FREM startede som leder i ungdomsafdelingen, hvor sønnerne Kim og Jan slog deres folder.
Dette arbejde resulterede i, at han i 1982 blev indvalgt i bestyrelsen som ungdomsformand – et hverv som han varetog frem til 1993.
I 1999 kommer Jim igen ind på Bestyrelses-banen – idet han beredvilligt træder til, da FREM kommer i en yderst vanskelig situation og står uden formand.
Jim sad herefter i spidsen for bestyrelsen frem til året 2007  og havde en væsentlig andel i, at klubbens økonomi kom på fode igen.
Osse uden for bestyrelsen har Jim været aktiv i adskillelige aktiviteter/arrangementer på ledelsesplan – i øvrigt sammen med sin kone Alice  – så som :
Denmark Open (Frems internationale ungdomsturneringer i perioden 1981-89)
Afholdelse af koncerter bl.a.  6  Fri Rock koncerter over sommeren – 93
Afholdelser af Fremmer-Marked.
Jim virkede ikke kun internt på klubplan  – men har således også siddet i bestyrelsen af Idrætsefterskolen i Valby Idrætspark og sad ved sin død endvidere i KBU’s disciplinær udvalg, som behandler uddeling af karantæner til uvorne spillere.
Det synlige bevis på alle disse indsatser –  ses på vægen i klublokalet med FREMs Guldnåle  – medlemmer, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben – og det har Jim.
Som menneske var Jim en levende og hjælpsom person, som havde en stor social  indignation,    hvilket bl.a. udmøntede sig i hans tillidshverv inden for fagbevægelsen.
Som et lille kuriosum synes jeg – det skal nævnes, at Jim var en del af nok det største familiedynasti  (Voss & Jeppesen), som der har været i FREMs historie – en medlemsskarer, som både på og uden for banen har sat sit store præg på FREM og dets klubliv.
På banen med Johnny, Jørn og Martin med et utal af divisionskampe –  Uden for banen med Jim og adskillelige familiemedlemmer, som altid har været  klar til at gi’ en hjælpende hånd  – når der blev kaldt til dåd.
Jims ”Fremmer-CV”  overgås ikke af mange og derved bliver savnet også desto større  –
Vi vil savne Dig –  Jim
 
Preben Christiansen
 
Bisættelsen vil finde sted :  Torsdag den 26 september kl. 11  –  i  Frederiksholms Kirke