Ove Buffen Mindeord

Endnu en at de ældre FREM’ere er ikke længere hos os.


Farvel til en ægte fremmer

,

Ove Christensen -Buffen- døde som 90-årig den 7. august 2020. Ove blev medlem af FREM i 1939 og havde sine første drengeår på banerne ved Enghavevej. Han har berettet om, hvor knoldede og ujævne banerne var at spille på om sommeren, mens de til gengæld var spejlglatte om vinteren, hvor Kommunen havde oversprøjtet banerne med vand, som så blev benyttet _til skøjtebane. 11942 flyttede han med klubben ud til de nuværende rammer i Valby, hvor han de følgende år deltog på klubbens bedste ungdomshold.

Som 17-årig syntes han, at der manglede noget i hans tilværelse, og som et forsøg på at råde bod på dette meldte han sig i 1946 til den engelske hær. Her gjorde han tjeneste i Indien i nogle år, inden han vendte hjem og blev værnepligtig i den danske hær.

Hans tjeneste i den engelske hær bevirkede, at han formentlig af nogle af sine kammesjukker fik kælenavnet eller øgenavnet BUFFEN, efter det berømte engelske regiment THE BUFFS. Ove havde ganske vist aldrig været i nærheden af dette regiment,

men det var nok det eneste regiment, man kendte herhjemme, måske fordi et par af vore konger havde været æresoberster der.

Efter endt militærtjeneste ville hanprøve lykken i en af de andre Valbyklubber. Men FREM og gamle kammerater trak stadig, og han vendte tilbage til vores klub.Her fik han mange gode fodboldår, bl.a. på Paulis hold, da det endnu eksisterede.

Ove BUFFEN var ikke alene aktiv som spiller, han var det også i høj grad i det klubliv, der foregår.Han var altid blandt de første, der meldte sig ,når der var arbejdsopgaver, der skulle udføres

Da torsdagsholdet blev startet, var han med fra begyndelsen. Han var trofast også når mødedeltagelsen om vinteren kunne være sløj, og vi kun var 4 -5 fremmødte , og derfor måtte nøjes med at spille på tværs af banen i den gamle Valbyhåndboldhal.

I flere år var Ove en glimrende kassemester for Torsdagsholdet og hans styr på holdets midler var medvirkende til, at hansammen med de andre udvalgsmedlemmer var i stand til at sørge for nogle minderige udlandsture og arrangementer iøvrigt.

FREM var en stor del af Oves tilværelse, men alligevel havde han også overskud til andre gøremål. Han rejste meget, som yngre mest rundt i Europa, men i de senere år var det særligt solen og strandene i Østen der trak. Livet igennem fik han læst mange bøger, og via

aviser og TV fulgte han til det sidste med i døgnets begivenheder ude og hjemme. _              _

— Ham vil vi savne”

Egon Henriksen