Torsdagsholdets historie

Torsdagsholdets Historie

Torsdagsholdet før og nu.

I 1992 havde mange FOBère af forskellige årsager forladt det pulveriserende arbejdsliv, og med det i mente, foreslog Ib Henriksen på FOB`s årsmøde i foråret 1992 om der var stemning for at spille om formiddagen i vintersæsonen i den gamle Valbyhal, dette forslag blev posetivt modtaget og efter de nødvendige aftaler vedrørende lejemål osv. var i orden med KI, startede vi i vinteren 1992

I starten deltog 10-12 spillere hver onsdag formiddag fra 10:00 til 11:30, men allerede året efter blev onsdag erstattet med torsdag, årsagen som forslagsstillerne kom med var, at når tirsdag aften , og en træningsaften i Old Boys regi er jo ikke kun fra 17:00 til 18:00, nej der skal jo også være tid til socialt samvær, så var det ikke muligt at blive fuldt restitueret til næste formiddag, dette var der fuld forståelse for i alle kredse, så onsdag blev til torsdag fra 10:15 til 11:30.

Men med de milde vintre var det begrænset, hvor meget vi benyttede den gamle Valbyhal, kun hvis is og sne satte en stopper udendørs gik vi i hallen, da Club Danmark Hallen blev bygget, har vi med stor velvilje fra KI inspektør Kresten Bjerre fået lov at benytte denne.

Indtil nu har Torsdagsholdet bestået i 15 år og har vokset sig stor og stærk – og i snit deltager 20-25 spillere i opvisningen af det ædle boldspil og samtidig har det været et enestående supplement til klublivet i vor gamle klub, for det er ikke kun på banen det foregår, nej der er adskillige arangementer i dette regi.
Fødselsdage bliver fejret med sang og hurraråb, så huset skælver, ved større arrangementer har vi ligeledes med velvilje af FREM A/S fået lov at låne Pauli Jørgensen Loungen- alias VIP rummet og om sommeren store grillfester foran klubhuset osv. osv. men lad mig ikke glemme, at der også arrangeres rejser, i
ulige år er det herretur og i lige år er damerne med – i år var det Bornholm der
var rejsens mål.

Til at arrangere alt dette, har vi på yderst demokratisk vis valgt et torsdagsudvalg
der i 2006 har bestået af Arne Lindenskov Nielsen – Ove Buffen Christensen og Preben Christiansen, i flere år var også Poul Job et glimrende medlem af dette udvalg, disse herrer gør det efter min mening ganske fortræffeligt.

Med disse ord håber jeg at have ramt lidt af den stemning og glæde som hver torsdag formiddag året rundt opleves på “FREM”, har jeg ikke det – så er mit
håb at mange nye Fremmere vil komme forbi og ved selvsyn opleve disse dejlige timer og derigennem måske forstå, hvorfor FREM i såvel medgang men i særdeleshed i modgang, har formået at bevare optimismen og klubfølelsen:

Ib Henriksen