FOB Runde Fødselsdage

90 År

Grethe Sønderup            – 23.12.26

80 År

Kjeld Cecil Nielsen         – 19.06.36

Tage Jacobsen               – 01.12.36

75 År

Ole Christiansen             – 17.01.41

70 År

Elsebeth Jeppesen         – 25.10.46

60 År

Kirsten Buch Olhlesen   – 17.01.56

50 År

Bo Nielsen                         – 08.03.66

Frank Skov Christensen   – 14.08.66

Carl H-F Meyer                  –  23.09.66

Per Chr. Jacobsen            – 31.10.66

Per Johansen                     –24.11.66

40 År

 Marianne Rye Rasmussen  -24.11.76